Fraud Blocker
Radonbrønn montert i kjeller i en enebolig

Radonbrønn – Alt du trenger å vite

Innholdsfortegnelse

Radonbrønner er et effektivt tiltak for å redusere radonnivået i et bygg. Radon er en radioaktiv gass som kan dannes i grunnen, og som kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker i grunnmuren, gulvet og andre konstruksjonselementer. Langvarig eksponering for radon kan øke risikoen for lungekreft.

En radonbrønn er en type ventilasjonssystem som brukes til å redusere radonkonsentrasjonen i et bygg.

Systemet består av en brønn som graves ned i bakken, og en pumpe som trekker luft fra brønnen og inn i bygget. Luften fra brønnen er lav på radon, fordi radon er tungt og synker ned i bakken. Når luften fra brønnen blir ført inn i bygget, blir radonkonsentrasjonen i bygget redusert.

Installasjon av en radonbrønn er en relativt enkel prosess som kan utføres av en kvalifisert radonspesialist.

Prosessen involverer følgende trinn:

  1. Grave en brønn i bakken. Brønnen bør være minst 10 meter dyp og 30 centimeter i diameter.
  2. Plasser en pumpe i brønnen. Pumpen vil føre luft fra brønnen og inn i bygget.
  3. Koble pumpen til byggets ventilasjonssystem.
  4. Test radonkonsentrasjonen i bygget etter installasjon. Radonkonsentrasjonen bør være under 100 becquerel per kubikkmeter luft.

Kostnaden for å installere en radonbrønn varierer avhengig av faktorer som størrelsen på bygget, typen grunn og avstanden til nærmeste vannkilde.

I gjennomsnitt koster det mellom 10.000 og 20.000 kroner å installere en radonbrønn.

Radonbrønner er et effektivt og kostnadseffektivt tiltak for å redusere radonnivået i et bygg. Hvis du er bekymret for radonnivået i ditt bygg, kan du kontakte en radonspesialist for å få en radonmåling og for å få råd om hvilke tiltak du bør iverksette for å redusere radonkonsentrasjonen.

Innholdsfortegnelse

Finn de rette fagfolkene

Bli matchet med kvalitetssikret firma som er forhåndskvalifisert for ditt prosjekt. Helt gratis