Fraud Blocker
Stort solcelleanlegg til en bedrift

Solceller for Bedrifter: Alt du trenger å vite

Innholdsfortegnelse

Solenergi har blitt en stadig mer populær og kostnadseffektiv energikilde for bedrifter over hele verden. 

Vi gir deg her en guide for hva som er viktig å tenke på for deg som bedrift, hvordan du kommer i kontakt med de mest seriøse aktørene for solcelleanlegg til næringsbygg.

Fordelene med solceller for bedrifter

Reduserte energikostnader: Solceller kan redusere energikostnadene betydelig ved å generere ren og fornybar energi fra solen. Dette kan bidra til å redusere bedriftens avhengighet av nettstrøm og spare mye penger i løpet av anleggets levetid.

Miljøvennlig: Solenergi er en ren og fornybar energikilde som ikke produserer skadelige utslipp eller bidrar til klimaendringer. Ved å investere i solceller, viser bedriften din at den bryr seg om miljøet og tar ansvar for sin påvirkning på planeten. 

Posisjon i ditt marked: Mange bedrifter tenker kanskje kun på besparelser av strøm, men flere bedrifter merker også en økt villighet til samarbeid med bedrifter som satser grønt. 

Økt eiendomsverdi: Studier viser at bygninger utstyrt med solcelleanlegg har en høyere verdi på eiendomsmarkedet. 

Dette kan være en attraktiv investering for bedriften din og potensielt øke salgsverdien i fremtiden.

Vurdering av solcelleanlegg for bedriften din

Før du investerer i solceller, er det viktig å vurdere flere faktorer for å sikre at du velger den beste løsningen for din bedrift, noen velger å se på dette selv, men som oftest er det greit å komme i kontakt med en profesjonell aktør for solcelleanlegg til bedrifter:

Energibehov: Analyser bedriftens nåværende og fremtidige energibehov for å avgjøre hvor stort solcelleanlegg du trenger.

Tilgjengelig takareal: Vurder hvor mye plass som er tilgjengelig på taket eller andre områder av eiendommen for å installere solceller.

Budsjettramme: Sett opp et budsjett for solcelleanlegget og vurder eventuelle tilgjengelige insentiver, som skattefradrag og støtteordninger.

Få gratis pristilbud for solceller til bedrifter

Trygt, enkelt og uforpliktende pristilbud av en kvalitetssikret aktør i ditt område.

Valg av type solcelleanlegg for bedrifter:

Takmonterte solcelleanlegg: Dette er den mest vanlige løsningen for bedrifter, hvor solcellepaneler monteres på taket av bygningen, enten på skrått eller flatt tak.

Takmonterte anlegg er ideelle for bedrifter med store takflater og god solinnstråling, og de kan bidra til å redusere energikostnader og klimagassutslipp.

Solceller for Bedrifter: Alt du trenger å vite
Takmontert solcelleanlegg med skrå montasje på næringsbygg med flatt tak
Takmonterte solceller på låve, næringsbygg
Takmontert solcelleanlegg på skrått tak, næringsbygg – låve

Fasademonterte solcelleanlegg: Solcellepaneler kan også monteres på fasaden av bygninger, noe som gir en estetisk og funksjonell løsning. Fasademonterte anlegg er spesielt godt egnet for bygninger med begrenset takplass eller skyggeproblemer.

Fasadesolceller fastmontert på næringsbygg
Fasadesolceller fastmontert på næringsbygg

Bakkemonterte solcelleanlegg: For bedrifter med tilgjengelig utendørsareal kan bakkemonterte solcelleanlegg være en god løsning. Disse anleggene installeres på bakken og kan optimaliseres for best mulig solinnstråling og energiproduksjon.

Større solcellepark bestående av bakkemonterte solcellepaneler
Større solcellepark bestående av bakkemonterte solcellepaneler

BIPV (Bygningsintegrerte solcelleanlegg): BIPV-løsninger innebærer å integrere solcellepaneler direkte i bygningens konstruksjon, som en del av taket, fasaden eller vinduene. BIPV kan både være estetisk tiltalende og gi energiproduksjon til bygningen.

Bygningsintegrerte solceller i taket på Powerhouse
Bygningsintegrerte solceller på Powerhouse bygningen

Flytende solcelleanlegg: For bedrifter med tilgang til vannflater, som dammer eller innsjøer, kan flytende solcelleanlegg være en interessant løsning. Dette innebærer å montere solcellepaneler på flytende strukturer, noe som kan gi høyere energiproduksjon på grunn av kjølingseffekten fra vannet.

Solceller for Bedrifter: Alt du trenger å vite
Flytende solcelleanlegg i Nederland

Velge riktig solcelleanlegg og installatør

Når du har bestemt deg for å investere i solceller for bedriften din, er det viktig å velge riktig solcelleanlegg og installatør:

Solcellepaneler: Det finnes ulike typer solcellepaneler, som monokrystallinske, polykrystallinske og tynnfilm. Velg den typen som passer best til bedriftens behov og budsjett.

Inverter: Inverteren konverterer den direkte strømmen (DC) som produseres av solcellepanelene til vekselstrøm (AC) som kan brukes av bedriften din. Velg en inverter av høy kvalitet for å sikre optimal ytelse og lang levetid for solcelleanlegget.

Monteringssystem: Velg et solid og holdbart monteringssystem som kan motstå værforholdene der bedriften din befinner seg. Dette vil bidra til å beskytte investeringen din og sikre at solcelleanlegget fungerer effektivt i mange år.

Sertifiserte installatører: Det er viktig å velge en erfaren og sertifisert installatør for å sikre at solcelleanlegget blir installert korrekt og i henhold til gjeldende forskrifter. Vi har kvalitetssikret aktører for installasjon og levering av solcelleanlegg til bedrifter, som du gratis kan komme i kontakt med gjennom vår «Finn fagfolk for bedrifter».

Finansiering og insentiver for solceller i bedrifter

Det finnes flere finansieringsmuligheter og insentiver for bedrifter som ønsker å investere i solceller:

Skattefradrag: Bedrifter kan dra nytte av skattefradrag og avskrivninger for investeringer i solcelleanlegg. Dette kan redusere skattebelastningen og gjøre det mer økonomisk attraktivt å investere i solenergi.

Enova støtte til næringsbygg: 

Noen støtteordninger kan gi økonomisk hjelp til bedrifter som investerer i solcellesystemer. Per dags dato tilbyr ikke Enova tilskudd spesifikt for solcellepaneler til bedrifter, men de kan støtte andre typer løsninger. Videre finnes det andre muligheter for bedrifter, som for eksempel tilskuddsordningen fra Oslo kommune for montering av solceller på næringsbygg.

Borettslag og boligsameier: Borettslag og sameier kan få opptil 525 000 kroner i støtte til kartlegging av energi- og effekttiltak.

Oslo kommune: Oslo kommune har en støtteordning for bedrifter som ønsker å benytte solceller til grønn energi, med en støtte inntil 1,8 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune.

Du kan også se på solkartet i Oslo kommune for å beregne tak areal, årlig strømproduksjon og solforhold.

Andre kommuner: Sjekk gjerne med din kommune da det er stort fokus på grønn energi og flere kommune tilbyr støtte til tiltak.

Leasing og avtaler om kraftkjøp (PPA): Bedrifter kan også vurdere leasingavtaler eller avtaler om kraftkjøp (Statkraft – PPA) for å finansiere solcelleanlegg. Dette innebærer at en tredjepart eier og vedlikeholder anlegget, mens bedriften betaler en fast pris for strømmen som produseres.

Grønne bedriftslån

De fleste banker av størrelse tilbyr grønne bedriftslån for finansiering av bærekraftige løsninger. DNB, Nordea, Sparebank1 for å nevne noen.

Solceller i norsk klima

Selv om Norge er kjent for sitt kalde og varierte klima, er solceller fortsatt en effektiv energikilde i dette nordlige landet. Norske somre gir lange dager med sollys, noe som gir gode forhold for solcelleproduksjon. 

Effekt av snø og is

Snø og is kan påvirke solcellepanelers ytelse ved å redusere solinnstrålingen som treffer panelene. Dette kan føre til redusert energiproduksjon og lavere effektivitet.

For å håndtere dette problemet, er det viktig å plassere og vinkle solcellepanelene på en slik måte at snø og is lett kan skli av. I tillegg kan man benytte seg av snø- og isfjerningsutstyr for å holde panelene fri for snø og is.

I tillegg er solcellepaneler ofte mer effektive i kjøligere temperaturer, da de produserer mindre varmetap. Selv om vintermånedene gir færre soltimer, kan solcelleanlegg fortsatt produsere en betydelig mengde strøm og bidra til å redusere avhengigheten av nettstrøm gjennom hele året.

Utnytt potensialet i høye og store næringsbygg

Høye og store næringsbygg har et enormt potensial for å utnytte solenergi ved hjelp av solceller. Disse bygningene har ofte store takflater og fasader som kan utstyres med solcellepaneler, noe som gir muligheten til å generere betydelige mengder fornybar energi. 

Ved å investere i solceller kan eiere av næringsbygg redusere energikostnadene, øke bygningens verdi og bidra til et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn.

Solceller – perfekt for landbruket

Solceller er en ideell løsning for landbruksnæringen, da de gir muligheten til å produsere ren og fornybar energi som kan redusere driftskostnadene og bidra til en mer bærekraftig drift. 

Landbruksbygninger, som låver og drivhus, har ofte store takflater som er godt egnet for installasjon av solcellepaneler. Ved å investere i solceller kan bønder og gårdbrukere redusere sine energikostnader, øke selvstendigheten fra strømnettet og samtidig redusere sine klimagassutslipp.

Få gratis pristilbud for solceller til bedrifter

Trygt, enkelt og uforpliktende pristilbud av en kvalitetssikret aktør i ditt område.

Kom i kontakt med en seriøs aktør for solceller til bedrifter

Når du vurderer å investere i solceller, er det viktig å få den beste løsningen for dine behov og budsjett. 

Vår tjeneste gratis tjeneste “finn fagfolk” gjør at du kommer i kontakt med en kvalitetssikret aktør i ditt område. Disse aktørene er kvalitetssikret på mange måter som sparer deg tid og trygghet.

En aktør for montering av solcelleanlegg til bedrifter er kvalitetssikret med:

  • Kontinuerlig sjekk av referanser og tilbakemeldinger for arbeidet utført.
  • Lang og sikker økonomi
  • Aktøren har alle de relevante godkjenningene, kurs og fagutdanning for oppdraget.
  • Den beste prisen i ditt område for arbeid av høy kvalitet.

Miljøvennlig

Investering i solceller er en miljøvennlig og bærekraftig måte å produsere energi på. Solenergi er en ren og fornybar energikilde som ikke produserer skadelige utslipp eller bidrar til klimaendringer. 

Ved å investere i solceller viser du at du bryr deg om miljøet og tar ansvar for din påvirkning på

Vedlikehold av solcelleanlegg for bedrifter

For å sikre optimal ytelse og lang levetid for solcelleanlegget, er det viktig å utføre regelmessig vedlikehold:

Rengjøring av solcellepaneler: Smuss, støv og annet rusk kan redusere effektiviteten til solcellepanelene. Sørg for å holde panelene rene og frie for hindringer for å sikre best mulig ytelse.

Inspeksjon av anlegget: Gjennomfør regelmessige inspeksjoner av solcelleanlegget for å identifisere eventuelle problemer eller feil. Dette kan bidra til å forhindre større problemer og minimere driftsavbrudd.

Overvåking av ytelsen: Overvåk ytelsen til solcelleanlegget for å sikre at det fungerer optimalt og produserer den forventede mengden strøm. Dette kan gjøres ved hjelp av overvåkingssystemer eller programvare som gir innsikt i anleggets drift og ytelse.

Levetid og garantier

Levetiden til solcelleanlegg er en viktig faktor for bedrifter som vurderer investeringer i solenergi. Solcellepaneler har generelt en lang levetid og kan vare i 25-30 år eller mer.

Produsentene tilbyr vanligvis garantier på solcellepaneler som dekker en viss prosent av forventet ytelse i løpet av garantiperioden, ofte rundt 20-25 år.

Installatører kan også tilby garantier på arbeidet, som vanligvis varer i 5-10 år. Det er viktig å undersøke garantibetingelsene nøye for å sikre at de tilfredsstiller bedriftens krav og forventninger.

I vår kvalitetssikring av aktører er garantibetingelser et viktig punkt vi gjennomgår.

Energilagring

Energilagring er en viktig komponent i et solcelleanlegg, spesielt for bedrifter som ønsker en mer stabil og pålitelig energiforsyning.

Energilagringssystemer, som batterier, kan lagre overskuddsenergi produsert av solcellepaneler for bruk når solenergi ikke er tilgjengelig.

Dette kan bidra til å utjevne variasjonene i solenergiproduksjonen og redusere bedriftens avhengighet av nettstrøm.

Forventet avkastning på investering

Avkastningen på investering (ROI) for solcelleanlegg avhenger av en rekke faktorer, som installasjonskostnader, strømpriser, og solinnstråling i området.

Generelt kan bedrifter forvente at investeringen i solcelleanlegg vil være tjent inn gjennom reduserte energikostnader i løpet av 7-12 år, selv om dette tidsrommet kan variere.

Det er viktig å beregne ROI basert på bedriftens spesifikke forhold og ta hensyn til eventuelle insentiver og støtteordninger som er tilgjengelige.

Konklusjon: Solceller som en smart investering for bedrifter

Investering i solceller og solenergisystemer er en smart og bærekraftig løsning for bedrifter som ønsker å redusere energikostnader, bidra til en grønnere fremtid og øke sin eiendomsverdi. 

Ved å følge denne artikkelen, vil bedriften din være godt rustet til å velge den beste løsningen for sine behov og sikre en vellykket implementering av solenergi.

Å investere i solenergi er ikke bare en økonomisk beslutning, men også en måte å vise ansvar og engasjement for miljøet og samfunnet. 

Bedrifter som tar skrittet mot å implementere solenergi, posisjonerer seg som ledere innen bærekraft og bidrar til en renere og sunnere planet for kommende generasjoner.

Når du har fullført prosessen med å implementere solcelleanlegget, er det viktig å kommunisere denne innsatsen til kunder, ansatte og andre interessenter. Dette kan bidra til å styrke bedriftens omdømme og vise at den er en ansvarlig og fremtidsrettet aktør.

I en tid der klimaendringer og bærekraft blir stadig viktigere, er investering i solenergi en avgjørende løsning for bedrifter som ønsker å være en del av løsningen. 

Ta skrittet mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid ved å investere i solceller i dag.

Innholdsfortegnelse

Finn de rette fagfolkene

Bli matchet med kvalitetssikret firma som er forhåndskvalifisert for ditt prosjekt. Helt gratis