Fraud Blocker

Effektiv Radonbekjempelse med Radonsug

Innholdsfortegnelse

Hva er Radonsug?

Radonsug er et lukket viftesystem designet for å redusere trykket eller ventilere grunnen under en bygning. Dette forhindrer radon i å trenge inn i bygningen gjennom utettheter i gulvkonstruksjonen. Radonsug er en velprøvd løsning og er ofte brukt som et tiltak mot radon i eksisterende bygninger.

Installasjon av Radonsug

Installasjonen av et radonsug innebærer et relativt lite inngrep i boligen. Dette skyldes at installasjonen hovedsakelig består av en enkel vifte med tilkoblet rør. Plasseringen av radonsugsystemet vil typisk være i rom som for eksempel en bod. Installasjonen kan også bygges inn i konstruksjonen for å skjules om ønskelig.

Kostnad ved Radonsug

I de fleste tilfeller vil det være nok med ett tiltak i boligen, og en gjennomsnittlig pris på en radonsuginstallasjon vil typisk ligge på 35-40.000,-. Dette avhenger av størrelsen på anlegget.

Effektivitet av Radonsug

Radonsug vil i de fleste tilfeller være det mest effektive tiltaket. I boliger med optimale forhold vil man kunne se en radonreduksjon på mer enn 90%. I noen tilfeller vil det være nødvendig å tette i gulvkonstruksjonen for å øke effekten av radonsuget.

Når benyttes Radonsug?

Radonsug er ett av tre typiske tiltak mot radon. I tilfeller der man har behov for betydelig reduksjon i radonforekomst, er radonsug det mest benyttede tiltaket. Grunnen til dette er at radonsug er et aktivt tiltak som hindrer radon i å akkumulere i boligen året rundt.

Radonsug versus Avtrekksvifte

Radonsug er et lukket viftesystem som ikke påvirker innemiljøet. Radonsug trekker inn under gulvkonstruksjonen og frakter radonholdig jordluft ut gjennom yttervegg, via installert system. Et avtrekksystem vil typisk bestå av en avtrekksvifte på bad, ventilator på kjøkken etc. Disse viftesystemene skaper et større undertrykk i boligen, som igjen kan trekke mer radon inn i bygget.

Montering av Radonsug

I de fleste tilfeller vil en standard radonsuginstallasjon ta ca 4-6 timer. Dette avhenger av tykkelse og materiale i konstruksjonen det skal kjernebores i. I tilfeller der det ikke er ryddet eller klargjort før installasjon, vil det kunne påregnes lengre tid enn estimert.

Alle bør gjennomføre en Radonmåling

Uavhengig av hvor du bor, er det viktig å gjennomføre en radonmåling. Dette kan gjøres ved hjelp av sporfilm eller digitale radonmålere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Konklusjon

Radonsug er en effektiv og kostnadseffektiv løsning for å redusere radonnivåene i boligen din. Med minimal inngrep i boligen og høy effektivitet, er radonsug et utmerket valg for å forbedre innemiljøet og beskytte helsen til de som bor i boligen.

Innholdsfortegnelse

Finn de rette fagfolkene

Bli matchet med kvalitetssikret firma som er forhåndskvalifisert for ditt prosjekt. Helt gratis